Číslo 2/2000 - Issue 2/2000
Slovo editora / Editorial
Slovo editora
Editorial
Studie a články / Studies and Articles
ČÍŽKOVÁ, R.: Vliv transformačních procesů na města
JELEČEK, L.: Ke geografickému názvu České republiky Česko
JELEČEK, L., BURDA, T., CHROMÝ, P.: Historická geografie a výzkum vývoje struktury půdního fondu Česka od poloviny 19. století
MARTÍNEK, M.: Klutschakové
NĚMEC, R.: Hrad Ojvín a Žitavsko v lucemburské územní politice
Recenze a anotace literatury, informace a novinky / Book Reviews and Annotations, Information, News
Boháč, Z.: Atlas církevních dějin českých zemí 1918–1999 (E. Semotanová)
Cloke, P., Philo, Ch., Sadler, D.: Approaching Human Geography (J. Martínek)
Historická geografie 30 (V. Vošický)
Historický atlas měst České republiky – sv. 7, Tábor (J. Martínek)
Josef, D.: Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (J. Martínek)
Parker, G., Lovett, R. A.: Atlas světových dějin (T. Burda)
Rajšp, V. a kol.: Slovenija na vojaškom zemljevidu (J. Martínek)