Číslo 3/2000 - Issue 3/2000
Slovo editora / Editorial
Slovo editora
Editorial
Studie a články / Studies and Articles
BURDA, T.: Vývoj městské dopravy v Česku
CHROMÝ, P.: Výzvy pro českou historickou geografii?
JELEČEK, L.: Environmentální dějiny v Česku, Evropě a USA. Počátky a některé širší souvislosti
MARTÍNEK, M.: S Augustem Sedláčkem po českých hradech
MARTÍNEK, J., KARAS, P.: Jiří Viktor Daneš a jeho místo v české geografii
VOŠICKÝ, V.: Národnostní kantony v Čechách?
Recenze a anotace literatury, informace a novinky / Book Reviews and Annotations, Information, News
Bukovský, J.: Loretánské kaple v Čechách a na Moravě (J. Martínek)
Koncepčně pozoruhodná kniha o historické politické geografii a geopolitice Evropy (L. Jeleček)
Nejdůležitější světová periodika historické geografie a environmentálních dějin (L. Jeleček)
Od Londýna k Hannoveru (M. Martínek)
Olivová-Nezbedová, L., Knappová, M., Malenínská, J., Matúšová, J.: Pomístní jména v Čechách. O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest (T. Burda)
România. Atlas istorico-geografic (J. Martínek)
Skokan, L.: Historickogeografický úvod do regionální geografie (J. Martínek)