Číslo 4/2000 - Issue 4/2000
Slovo editora / Editorial
Slovo editora
Editorial
Studie a články / Studies and Articles

DIBELKOVÁ, I.: Plavba sira Francise Drakea kolem světa
KYSILKA, K.: Nesouhlasím a žaluji!
JELEČEK, L.: České environmentální dějiny do roku 2000
JELEČEK, L.: Menší Čechy, Velké Čechy a Česko: historickogeografický esej
MARTÍNEK, M.: Geografie mezi historiky
Recenze a anotace literatury, informace a novinky / Book Reviews and Annotations, Information, News
Anděl, J., Peštová, J.: Geografie zeměpisných objevů. Průvodce studiem (J. Martínek)
Black, B.: Petrolia. The Landscape of America´s First Oil Boom (L. Jeleček)
Goble, D. D., Hirt, P. W., eds.: Northwest Lands, Northwest Peoples. Readings in Environmental History (L. Jeleček)
Kubů, E., Pátek, J.: Mýtus realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami (M. Martínek)
Kuděj 2/2000 (J. Martínek)
Liščák, V.: Čína – dobrodružství hedvábné stezky (J. Martínek)
Novinky z frankfurtského knižního veletrhu (D. Novotná)
Vodník? Vodnik! (M. Martínek)