Číslo 1/2001 - Issue 1/2001
Slovo editora / Editorial
Slovo editora
Editorial
Studie a články / Studies and Articles
MARTÍNEK, J.: Nové památky na seznamu UNESCO
MARTÍNEK, M.: Ruští generálové v Oceánii
RANDÁK, J.: Odpadlý vlastenec v Itálii
VOŠICKÝ, V.: Nový zákon o podpoře regionálního rozvoje – příležitost pro geografy
WINIWARTER, V.: Umweltgeschichte: Über die Wechselwirkungen zwischen Natur und Kultur
Recenze a anotace literatury, informace a novinky / Book Reviews and Annotations, Information, News
Bibliografie evropských environmentálních dějin 1993–2000 vyšla (L. Jeleček)
Dykyjová, D.: Třeboňsko. Příroda a člověk v krajině pětilisté růže (M. Pobuda)
Jakubec, I.: Železnice a Labská plavba ve Střední Evropě 1918 –1938. Dopravněpolitické vztahy Československa, Německa a Rakouska v meziválečném období (T. Burda)
Krejčí, O.: Geopolitika středoevropského prostoru. Horizonty zahraniční politiky České republiky a Slovenské republiky (V. Vošický)
Kuča, K.: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl IV., Ml–Pan (J. Martínek)
Nakladatelství Libri jede dál (J. Martínek)