Číslo 1/2002 - Issue 1/2002
Slovo editora / Editorial
Slovo editora
Editorial
Studie a články / Studies and Articles
BÍLKOVÁ, E.: František Machát. Život a dílo českého kartografa a pedagoga v zrcadle jeho osobního fondu
BOBÍKOVÁ, L.: Arcivévoda a muzikant na cestě kolem světa
JELEČEK, L.: Present global and czechoslovak environmental situation and some ecological opinions of Frederick Engels
MARTÍNEK, J.: První česká cesta kolem světa
ROZHOŇ, V.: Byl Emil Holub rasista?
Recenze a anotace literatury, informace a novinky / Book Reviews and Annotations, Information, News
O hospodářství meziválečné RČS (V. Čadil)
Základní kniha našeho oboru (J. Martínek)