Číslo 1/2007 - Issue 1/2007
Slovo editora / Editorial
Slovo editora
Editorial
Studie a články / Studies and Articles
BAKER, A. R. H.: On the Significance of History for Geography
WORSTER, D.: Slova na mapě
JELEČEK, L.: Environmentalizace vědy, geografie a historické geografie
VALENTA, O.: Hlubinná ekologie: stručný přehled vývoje a definice pojmu
KUBEŠ, J.: Rozdílný vývoj obyvatelstva v sídlech české a rakouské části přeshraničního regionu „Novohradské hory – Freiwald“ mezi lety 1869 – 2001
Materiály a diskuze / Materials and Discussion
MARTÍNEK, J.: Tři spolupracovníci německé univerzitní geografie v Praze
SOBOTKA, J.: Osudy Mapové sbírky Národní knihovny České republiky
Zprávy, informace, novinky / Reports, Information, News
Ohlédnutí za 2. mezinárodní konferencí ESEH v Praze v roce 2003 a environmentální dějiny v Česku (L. Jeleček)
Třetí konference Evropské společnosti pro environmentální dějiny ve Florencii v únoru 2005 (H. Janů)
Zpráva o činnosti sekce ČGS pro historickou geografii a environmentální dějiny pro XXI. sjezd ČGS (L. Jeleček, P. Chromý)
Konference Historická krajina a mapové bohatství Česka. Prameny, evidence, zpřístupňování, využívání (E. Chodějovská)
Slavnostní podvečer na Libeňském zámečku v Praze 8 (E. Semotanová)
Připravuje se vydání Encyklopedie environmentálních dějin Spojených států (L. Jeleček)
Recenze a anotace literatury / Book Reviews and Annotations
Worster, D.: River Running West: The Life of John Wesley Powell (J. Janáč, L. Jeleček)
Shepard Krech III, John R. McNeill, Carolyn Merchant, eds.: Encyclopedia of World Environmental History (J. Janáč)
Robejšek, P.: Svět viděný z Řípu. (M. Šumberová)
Různé / Miscellaneous
Historický atlas měst České republiky