Číslo 1/2008 - Issue 1/2008
Slovo editora / Editorial
Slovo editora
Editorial
Studie a články / Studies and Articles
KUČERA, Z.: Historical geography between geography and historiography
ORSILLO, N.: The environmental impact and economic consequences of agricultural land drainage in Czechia: 1960–1989
KREJČÍ, P.: Don´t be afraid of CZECHIA, it needs your help!
Materiály a diskuze / Materials and Discussion
JELEČEK, L.: Základní české publikace standardizující zeměpisná jména států
LEDVINKA, O.: Život a dílo Františka Augustina (1846–1908)
JANŮ, H., JELEČEK, L.: Rachel Louise Carson (27. května 1907, Springdale, Pennsylvania – 14. dubna 1964, Silver Spring, Maryland)
Zprávy, informace, novinky / Reports, Information, News
13. Mezinárodní konference historických geografů v Hamburku 20. – 24. 8. 2006 (L. Jeleček)
Recenze a anotace literatury / Book Reviews and Annotations
Krajina a její podstata – K. R. Olwig: Landscape, Nature, and the Body Politic: From Britain’s Renaissance to America’s New World (Z. Kučera)
Nový časopis orientovaný na environmentální dějiny světa (Redakce)