Číslo 1-2/2009 - Issue 1-2/2009
Slovo editora / Editorial
Slovo editora
Editorial
Studie a články / Studies and Articles
KRČMÁŘOVÁ, J.: E. O. Wilson's concept of biophilia and the environmental movement in the USA
Materiály a diskuze / Materials and Discussion
NOVÁČEK, A.: Historická geografie v Česku: zpráva o současném stavu vědního oboru
Zprávy, informace, novinky / Reports, Information, News
First World Congress of Environmental History (L. Jeleček, P. Chromý, R. Rašín; in Czech)
14th International Conference of Historical Geographers (D. Fialová; in Czech)
ESEH má ediční řadu knižních publikací (L. Jeleček)
The Sixth ESEH Conference, Turku, Finland (T. Myllyntaus)
WCEH 2009: Předkonferenční workshop (J. Dufek)
Recenze a anotace literatury / Book Reviews and Annotations
O. Krejčí: Geopolitika středoevropského prostoru (D. Gurňák)
J. Heřman: Z ikonografie středního Posázaví (E. Heřmanová)