Číslo 1-2/2010 - Issue 1-2/2010
Slovo editora / Editorial
Slovo editora
Editorial
Pozdrav E. Le Roy Ladurie
Studie a články / Studies and Articles
MUCHOVÁ, Z., PETROVIČ, F.: Využitie štatistických údajov o pôdnom fonde na analýzy vývoja krajiny Slovenskej republiky
MARTÍNEK, J.: Čeští vědci na Slovensku: Geografický ústav Univerzity Komenského
Materiály a diskuze / Materials and Discussion
SVOBODA, P.: Vznik environmentálneho spôsobu myslenia a inštitucionalizácia ochrany prírody a krajiny v USA v 19. a 20. storočí
SCHNUR, P.: Název státu a jeho symbolika jako identifikační a identitu zprostředkující faktor národních dějin
Zprávy, informace, novinky / Reports, Information, News
Výroční konference Americké společnosti pro environmentální dějiny v Portlandu, OR, březen 2010 (L. Jeleček)
Rachel Carson Center: evropské badatelské středisko pro environmentální dějiny v Mnichově (L. Jeleček)
International Consortium of Environmental History Organizations (ICEHO) úspěšně rozvíjí své aktivity (L. Jeleček)
Členské organizace mezinárodního konsorcia organizací pro environmentální dějiny (ICEHO Directory as of 03/2010) (Redakce)
ESEH Membership fees for 2010 are now due (Redakce)
Pozvánka na 15. mezinárodní konferenci historických geografů (Z. Kučera)
Recenze a anotace literatury / Book Reviews and Annotations
D. Hayes: Historical Atlas of the American West (D. Reeves)