Číslo 2/2015 - Issue 2/2015
Studie a články / Studies and Articles
KLINGOROVÁ, K.: Aféra Oradour: francouzsko-francouzský regionální spor v historických souvislostech
Materiály a diskuse / Materials and Discussion
DOLEJŠ, M., MEYER, P., JELEN, J., KUČEROVÁ, S. R.: Vizualizace zaniklých pracovních táborů na Jáchymovsku: projekt Svornost
Zprávy, informace, novinky / Reports, Information, News
KUČERA, Z., SEMIAN, M., KAŠKOVÁ, M.: The 16th International Conference of Historical Geographers
PLATT, S., ARNOLD, G.: NEW WAVE7. International Student and Early Career Conference
VAZAČOVÁ, A.: 10. Česko-polsko-slovenské seminárium
KAŠKOVÁ, M.: 22. Americký semestr na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze
KLINGOROVÁ, K.: Religiózní krajina v chorvatském Zadaru
SEMIAN, M.: Toponyma – kulturní dědictví a paměť míst
KUČERA, Z., KAŠKOVÁ, M.: 5. seminář cyklu Otisky kamenné historie
Recenze a anotace literatury / Book Reviews and Annotations
JELEN, J.: Karel, T., Kratochvílová, A. (eds.): Proměny montánní krajiny. Historické sídelní a montánní struktury Krušnohoří