Číslo 2/2008 - Issue 2/2008
Slovo editora / Editorial
Slovo editora
Editorial
Studie a články / Studies and Articles
BURDA, T.: Czechoslovakia ninety years ago
KUŠKOVÁ, P.: Od lovce a sběrače k industriálnímu metabolismu
KOHÚTOVÁ, M.: Problémy moravsko-slovenských hranic a jejich řešení uherským sněmem v 16. století
Materiály a diskuze / Materials and Discussion
Zprávy, informace, novinky / Reports, Information, News
The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape (I. Bičík)
Agents of Change: People, Climate and Places through Time (R. Rašín)
Mezinárodní konference IGU–LUCC „Man in the landscape across frontiers: Landscape and land use change in Central European border regions“ (L. Jeleček, J. Kabrda)
Religiózní krajina Česka, Praha 12. 12. 2008 (Z. Kučera, P. Chromý)
Databáze využití ploch a sociálního metabolismu na internetu (J. Kabrda)
Několik novinek o aktivitách v oblasti historické geografie a environmentálních dějin v Česku v roce 2008 (Redakce)
Recenze a anotace literatury / Book Reviews and Annotations
J. McNeill: Something New Under the Sun: An Environmental History of the 20th-Century World (L. Vojáčková)
Dědictví a identita pohledem britských geografů – B. Graham, P. Howard (eds.): The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity (Z. Kučera)