Číslo 2/2011-2012 - Issue 2/2011-2012
Studie a články / Studies and Articles
NOVÁČEK, A.: Duality of Europe. Report on the carried out research and one new book
FIALOVÁ, D., OROSZ, Ö.: Vývoj lázeňství na území dnešního Slovenska (v období od konce 16. století do současnosti)
HUPKOVÁ, M.: Pohřbívání jako součást kultury: základní rozdíly v pohřbívání v rámci obecného vývoje západní společnosti
Zprávy, informace, novinky / Reports, Information, News
Současné výzvy v české historické geografii obrazem (M. Hupková)
Language is the heart of national minorities – the message from the exhibition opening (Ö. Orosz)
Recenze a anotace literatury / Book Reviews and Annotations
Ivan Bičík a kol.: Vývoj využití ploch v Česku. Česká geografická společnost, Praha 2010, 250 s. ISBN 978-80-904521-3-8 (Z. Janoušek)
Nad posledním číslem časopisu Historická geografie: 2012, sv. 38, č. 1, 232 s. (T. Burda)