Číslo 2/2016 - Issue 2/2016
Zprávy, informace, novinky / Reports, Information, News
SEMIAN, M.: Central European Conference of Historical Geographers
PIŇOSOVÁ, J., ŠIMKOVÁ, P.: The undesirable: How parasites, diseases, and pests shape our environments
KUČERA, Z., KAŠKOVÁ, M.: Mountains, uplands, lowlands: European landscapes from an altitudinal perspective
TŮMOVÁ, M.: Environmentálne problémy a historická krajina
MARTÍNEK, J., BURDA, T.: Nežili a přece žijí…
MEYER, P.: Mezinárodní konference DIGI 2016