Číslo 2/2007 - Issue 2/2007
Slovo editora / Editorial
Slovo editora
Editorial
Studie a články / Studies and Articles
RUHLAND, F.: Power, pleasure, and pollution: Water use in pre-industrial Nuremberg and Prague
WORSTER, D.: Vnímání významu půdy / A Sense of Soil
RIEZNER, J.: Vývoj využití půdy v horním povodí Opavice v letech 1845 – 2003
Materiály a diskuze / Materials and Discussion
JELEČEK, L., MARTÍNEK, J.: Nástin dějin České geografické společnosti
ZAHRADNÍČEK, P.: Velká mezinárodní konference jako nová zkušenost pro mladého vědce
KREJČÍ, P.: Czechia: devadesát let po vzniku Československa, patnáct let po jeho rozpadu, ale i deset let po naganském triumfu
Zprávy, informace, novinky / Reports, Information, News
4. mezinárodní konference Evropské společnosti pro environmentální dějiny, Amsterdam, 4. až 9. června 2007 (H. Janů, L. Jeleček)
Konference „American Society for Environmental History“, Baton Rouge, LA, 28. 2. – 3. 3. 2007 (L. Jeleček, P. Chromý)
„Man in the landscape across frontiers: Landscape and land use change in Central European border regions“ (J. Kabrda, L. Jeleček)
Příprava 1. mezinárodního kongresu environmentálních dějin (L. Jeleček)
Francouzi ve stopách našeho Klaudyána? (L. Šefrna)
Recenze a anotace literatury / Book Reviews and Annotations
Německá historická geografie: krátký výběrový exkurz do současné tvorby (A. Nováček)
R. Brázdil a kol.: History of Weather and Climate in the Czech Lands, díl V.a VI (A. Nováček)
D. Gurňák: Dejepisný atlas. Štáty v premenách storočí (A. Nováček)
O. Felcman, E. Semotanová: Kladsko, proměny středoevropského regionu. Historický atlas (A. Nováček)
J. A. Matthews et al.: The Encyclopaedic Dictionary of Environmental Change (L. Jeleček)
D. Gurňák: Vývoj politickej mapy stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy – historickogeografická analýza (A. Nováček)
Různé / Miscellaneous
Historický atlas měst České republiky. Seznam reprodukovaných map, plánů a vyobrazení.