Číslo 1/2011-2012 - Issue 1/2011-2012
Slovo editora / Editorial
Slovo editora
Editorial
Studie a články / Studies and Articles
KALENDA, J.: Konceptualizace vztahů mezi přírodním prostředím a formováním států
FILADELFI, S.: Slovenská menšina v krajinách bývalého Uhorska v období 1711–1918
ŠANTRŮČKOVÁ, M.: Ideje a inspirace vzniku a tvorby krajinářských parků
Materiály a diskuze / Materials and Discussion
Baker, A. R. H.: A Traveller in the Czech Lands
Jeleček, L.: Esej o historickogeografických zvláštnostech dějinného vývoje a geografie Jižní Moravy v kontextu současného Česka
Zprávy, informace, novinky / Reports, Information, News
Šestá mezinárodní konference Evropské společnosti pro environmentální dějiny, Turku (Finsko), 28. 6. – 2. 7. 2011 (T. Seidl. L. Jeleček, P. Chromý)
Zpráva o výroční konferenci American Society for Environmental History, duben 2011, Phoenix, AZ (P. Chromý, V. Jančák, L. Jeleček)
Board of European Society for Environmental History (Redakce)
International Consortium of Environmental History Organizations (ICEHO) Board has been elected (Report by Ch. Mauch, president) (Redakce)
L. Jeleček’s report on his activities as a ESEH regional representative for Czechia and Slovakia in 2010–2011. Presented at 6th ESEH conference in Turku 2011, Finland (Redakce)
Krajina a společnost v geografickém názvosloví: 8. historickogeografická konference (D. Fialová)
Recenze a anotace literatury / Book Reviews and Annotations
P. Mackovčin, R. Borovec, J. Demek a kol.: Změny využívání krajiny České republiky. Soubor map v měřítku 1:200 000 (F. Ryant)